Đất mẫu Lagi – 7,3 sào cách Ql55 khoảng 200m, Tân Xuân.

Đất mẫu Lagi – 7,3 sào cách Ql55 khoảng 200m, Tân Xuân. Đất sào Tân ...

Đất mẫu Lagi – Mặt tiền đường Phạm Thế Hiển nối dài, Tân Bình.

Đất mẫu Lagi – Mặt tiền đường Phạm Thế Hiển nối dài, Tân Bình. 👉 ...

Đất mẫu Lagi – Đất sào khu vực Tân Bình, đường rộng ô tô vô được

Đất mẫu Lagi – Đất sào khu vực Tân Bình, đường rộng ô tô vô ...

Đất mẫu Lagi – Đất gần mặt tiền kênh dẫn nước, Tân Bình

Đất mẫu Lagi – Đất gần mặt tiền kênh dẫn nước, Tân Bình Đất mẫu ...

Đất mẫu Lagi – Đất sào đường Hồ Tùng Mậu, 2 lô liền kề nhau.

Đất mẫu Lagi – Đất sào đường Hồ Tùng Mậu, 2 lô liền kề nhau. ...

Đất mẫu Lagi – 1 sào đất Tân Phước có thổ cư, có sẵn nhà cấp 4

Đất mẫu Lagi – 1 sào đất Tân Phước có thổ cư, có sẵn nhà ...

Đất mẫu Lagi – Đất sào đường Cù Chính Lan, đất cách nhựa 40m, Tân Bình

Đất mẫu Lagi – Đất sào đường Cù Chính Lan, đất cách nhựa 40m, Tân ...

Đất mẫu Lagi – Đất gần kênh nước đường bãi rác, Tân Lý

Đất mẫu Lagi – Đất gần kênh nước đường bãi rác, Tân Lý Đất đường ...

Đất mẫu Lagi – Đất sào mặt tiền Cù Chính Lan, Tân Bình

Đất mẫu Lagi – Đất sào mặt tiền Cù Chính Lan, Tân Bình Đất sào ...

Đất mẫu Lagi – 100m mặt tiền Hùng Vương, Tân Tiến

Đất mẫu Lagi – 100m mặt tiền Hùng Vương, Tân Tiến 100m mặt tiền đường ...